Supernatural Rytmer

[Updated 04-01-2005]  Contact: peter@web4us.dk 

http://conga1.web4us.dk

S: slap; O: åbent; X: dæmpet; F: flam (hø-ve db.slag). Fed: accentueret. STOR: højre hånd; lille: venstre hånd. Hi: mindste tromme (quinto, conga); Lo: største tromme (conga, tumba).

  Tæl 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og
Claves 3-2                        
Cascara                

 

Love of my life Tæl 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og
                                   
palm Hi O O S   O p S   o O o O S   O p S p
Alle slap dæmpet Lo       O               O        
   

 

 

 

Smooth Tæl 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og
                                   
heel - palm Hi (h) p S p h p     h p S p h p S  
  Lo O           O O               O
   

1. time h

 

Smooth - Chorus section Tæl 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og
  Med             O O             O O
  Hi h p S p h p     h p S     p    
  Lo                       O O      
   

 

 

Black magic woman Tæl 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og
Bolero-Cha                                  
  Hi h T T t T t h p                    
  Lo             O O